به وقت خبر، رشت سه نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد. در انتخابات مجلس یازدهم ۷۶۶ هزار و ۲۶۰ نفر واجد شرایط رای دادن بودند که در دوم اسفند ۱۷۶ هزار و ۲۴۰ پای صندوقهای رای حاضر شده و آرای خود را به صندوق انتخابات ریختند.

از این تعداد ۱۶۲ هزار و ۵۶۲ رای صحیح بوده و ۱۳ هزار و ۶۷۸ رای باطله بوده است.

بر این اساس جبار كوچكي نژاد نماینده فعلی رشت با کسب ۵۰ هزار و ۶۸۵ رای نفر اول این حوزه انتخابیه شد.

همچنین سيدعلي آقازاده با کسب ۴۷ هزار و ۵۷ رای و  محمدرضا احمدي سنگري با ۳۳ هزار و ۹۹۲ رای نفر دوم و سوم شدند.

سيد ولي اله عظمتي با اختلاف هزار و ۷۹۸ رای یعنی کسب ۳۲ هزار و ۱۹۴ رای نفر چهارم، سيد رضا مطهري با کسب ۱۹ هزار و ۷۷۴ رای نفر پنجم و  مسعود اسلامي با کسب ۱۸ هزار و ۶۷۱ رای نفر ششم شد.

در همین راستا تعدای از نامزدهای انتخابات رشت به روند شمارش آراء معترض بوده و معتقدند که آرای آنها مورد شمارش دقیق قرار نگرفته و به همین دلیل با شکایت به مراجع رسمی خواستار بازشماری آرای این حوزه انتخابیه هستند

الف